องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาเทคนิคการใช้และการดูแลรักษาเครื่องพ่นหมอกควันเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2561


ชมรมส่งเสริมสุขภาพตำบลขนงพระ ได้จัดทำโครงการพัฒนาเทคนิคการใช้และการดูแลรักษาเครื่องพ่นหมอกควันเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อการเครือข่ายในการเฝ้าระวังเหตุการณ์โรคระบาดในชุมชน ควบคุมดูแลและป้องกันโรคไข้เลือดออกได้อย่างรวดเร็ว เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น
2021-09-08
2021-03-10
2021-03-09
2021-03-09
2021-03-07
2021-03-06
2020-12-30
2020-12-25
2020-12-15
2020-12-09