วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ธ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(สาธาฯ)รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-5411 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุข) หมายเลขทะเบียน ๘๕-๗๒๔๒ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่่อมแซมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุข) หมายลขทะเบียน ๘๘-๒๘๑๒ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง)สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาสุข (ซอยบ้านพี่ดวงใจ) หมู่ที่ 12 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณสามแยกข้างสำนักงาน อบต.ขนงพระ) หมู่ที่ 1 พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 282.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) หมึกFuji Xerox 355 จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขนงพระเหนือ (บริเวณทางไป รพ.สต.ขนงพระเหนือ) หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายจิระเดช หลุยจันทึก ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง