วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ต.ค. 2565
จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล(กองช่าง) หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม และ หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (คุ้มซับตะเคียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮขุดเปิดทางระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ(กองช่าง) หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (ซอยตาพงษ์) และหมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (ซอย 7 ศาลาประชาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮปรับเกลี่ยพื้นที่ไหล่ทางบริเวณ ถนนสายคุ้มคลองเสือ -บ้านไร่ หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮแย็กสกัดถนนคอนกรีตเพื่อทำการวางท่อระบายน้ำ(กองช่าง) หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า(ซอยสใบทอง) และ หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด,หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า,หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด และหมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ เสารั้วลวดหนาม จำนวน 9 เส้น ความยาว 380 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์(กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0049 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮขุดซ่อมท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮขุดเปิดทางระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ (กองช่าง) หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า (ซอยสใบทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง