วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถยนต์ทะเบียน ผอ-6131 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0002 (กองช่าง) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการตัดถนนคอนกรีตเพื่อวางท่อระบายน้ำ(กองช่าง) หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (บริเวณสี่แยกตะเคียนทองหน้าฟาร์มแหลมทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดวางท่อระบายน้ำ พร้อมตัดถนน (กองช่าง) หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า(ซอยสใบทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์(กองคลัง)ทะเบียน คนค-839 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 025-46-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์(กองคลัง) ทะเบียน คบษ-530 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 025-41-0006 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุขฯ) ทะเบียน 85-7242 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 011-51-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
ซื้อพวงมาลา(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) เนื่องในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
จ้างเหมารถฟาร์มแทรกเตอร์ปรับเกลี่ยพื้นที่(กองช่าง) หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง และ หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยฯ) ทะเบียน กค-7246 นม.หมายเลขครุภัณฑ์001-39-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดลอกรางระบายน้ำ(กองช่าง)หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง