วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์(สำนักปลัด)จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ผู้เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) จำนวน 116 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถแบคโฮขุดลอกรางระบายน้ำ(กองช่าง) หมู่ที่3 บ้านบุกระเฉด (หน้าฮอลซีซั่นการ์เด้นโฮมรีสอร์ท) (จำนวน 2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างติดฟิล์มรถยนต์(กองช่าง) ทะเบียน กพ-4470 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-51-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง (บริเวณหน้าบิ๊กซี) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) หมายเลขทะเบียน 85-7242 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 011-51-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)ยางมะตอย จำนวน 500 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างวางท่อเมน(กองช่าง)งานประปา หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (คุ้มหนองผักแว่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างวางท่อเมน(กองช่าง)งานประปา หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (คุ้มบ่อสาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง