วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างวางท่อเมน(กองช่าง)งานประปา หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (คุ้มหนองผักแว่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างวางท่อเมน(กองช่าง)งานประปา หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (คุ้มบ่อสาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) MINI HUB 4 PORT USB 3.0 จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง)จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) ปลั๊กไฟ จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างติดฟิล์มรถยนต์(กองช่าง) ทะเบียน กพ-4470 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-51-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง (บริเวณหน้าบิ๊กซี) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) หมายเลขทะเบียน 85-7242 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 011-51-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการติดตั้งเดินสายไฟ(กองคลัง)จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง