วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน(กองช่าง) หมู่ 3 บ้านบุกระเฉด(คุ้มบ่อหลวง) ทรายถม จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน(กองช่าง) หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (ซอยขุนพล) หินคลุก จำนวน 25 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร(สำนักปลัด)จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(สำนักปลัด)จำนวน 14 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการติดตั้งไฟชะลอความเร็ว (ไฟกระพริบ) หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 บริเวณสี่แยกวัดคลองหินลาด จุดที่ 2 บริเวณห้าแยกบ้านคลองหินลาด จดที่ 3 บริเวณแยกทางขึ้นสวนกุหลาบ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
ซื้อดอกไม้ประดับและธง (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประดู่บาก หมู่ที่๗ (บริเวณสามแยกถนนนิคมหนองสาหร่าย-ซับพลู-วัดเกิดแก้วนิมิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านผาสุข หมู่ 12 (สามแยกสนามกีฬา ม.2 - ม.12 บ้านผาสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(สำนักปลัด)ทะเบียน งข-4319 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0005 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)งานประปา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง