วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ผอ - ๖๑๓๑ นครราชสีมาหมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๒ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการทำที่จอดรถหน้าบ้านพักพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (วัสดุก่อสร้าง) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงกลาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อเจลล้างมือเพื่อใช้ในงานเลือกตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ขต - ๒๗๔๐ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๕๗-๐๐๐๑ (สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง