วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)นายเจริญ วงษ์อาจ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นางสาวศศิวิมล นนท์ขุนทด ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)นายจิระเดช หลุยจันทึก ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่2/2564 จำนวน 5 โรงเรียน (ประจำเดือน ธันวาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ(กองสาธารณสุข)หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๑,๔๒๐-๕๒-๐๐๑๐และ๔๒๐-๕๒-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ผอ - ๖๑๓๑ นครราชสีมาหมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๒ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (วัสดุก่อสร้าง) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง