องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 265 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin [ 9 มี.ค. 2566 ]5
2 ตารางปปช.01 โครงการติดตั้งป้ายชื่อ (ซอย) จำนวน 15 หมู่บ้าน [ 2 มี.ค. 2566 ]0
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2566สขร1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]7
4 ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 มี.ค. 2566 ]6
5 ตารางปปช.01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยยกปรับระดับฝาตะแกรงเหล็กพร้อมติดตั้งใหม่ และขยายไหล่ทางบริเวณสามแยกคลองกระโดด หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้ (บริเวณถนนสามแยกขนงพระใต้ - สามแยกคลองกระโดด) [ 28 ก.พ. 2566 ]0
6 ตารางปปช.01 โครงการทาสีอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ [ 22 ก.พ. 2566 ]1
7 ยกเลิก - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 13 ก.พ. 2566 ]16
8 ตารางปปช.01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจอดรถ (หน้าห้องประชุม 2) [ 10 ก.พ. 2566 ]0
9 ตารางปปช.01 โครงการรื้อถอนโรงจอดรถเดิมและก่อสร้างเพิ่มเติม(สถานที่ใหม่) [ 9 ก.พ. 2566 ]0
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2566 สขร1 ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]13
11 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างป้ายโครงเหล็กเข้า - ออก หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด [ 2 ก.พ. 2566 ]4
12 ยกเลิก - ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ม.ค. 2566 ]5
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2566 สขร1 ประจำเดือน ต.ค - ธ.ค 2565 [ 25 ม.ค. 2566 ]10
14 ตารางปปช.01 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 บ้านปิ่นทอง (หน้าฟาร์มแหลมทอง) [ 10 ม.ค. 2566 ]1
15 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก ดีเซล (กองช่าง) ด้วยวิธีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 1 ธ.ค. 2565 ]12
16 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุกระเฉด หมู่ที่ 3 (สายที่ 1 ซอยนายช้าง) (สายที่2 ซอยดำ) (สายที่ 3 ซอยตาพงษ์) (สายที่ 4 ซอยนายมา) [ 30 พ.ย. 2565 ]3
17 ตารางปปช.01 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Sola cell) หมู่ที่ 11 (สามแยกฤทธา) ติดตั้งโคมไฟฟเช้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 12 ต้น [ 29 พ.ย. 2565 ]0
18 ประการเผยแพร่แผนการจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]9
19 ตารางปปช.01 โครงการติดกิ่งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ม.10 บ้านตะเคียนทอง [ 28 พ.ย. 2565 ]1
20 ตารางปปช.01 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (ช่วงที่ 1) ติดตั้งโคมไฟฟเช้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 11 ต้น [ 28 พ.ย. 2565 ]1
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14