วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดขนงพระเหนือ ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ขนงพระ ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)ย้ายท่อคอนกรีตเสริมเหล็กจากหมู่ ๑๐ บ้านตะเคียนทอง ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๕-๗๖๔๒ นม.(กองช่าง)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง)เป่าบ่อบาดาล หมู่ ๙ บ้านเขาจันทน์หอม(คุ้มรวมใจพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างโครงการทาสีอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ขนาด 1,070.661 ตางรางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบรูปและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง