วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) หินคลุก จำนวน 3 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ(สำนักปลัด)จัดทำปฎิทินรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างเหมารถเกรดเดอร์,รถบด,และรถฟาร์มแทรกเตอร์ ปรับเกลี่ยพื้นที่บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์(กองช่าง)ทะเบียน 84-5411 นม.หมายเลขครุภัณฑ์ 011-46-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) ทรายถม จำนวน 430 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ (กองสาธารณสุขฯ) เลขทะเบียน 85-7242 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 011-51-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด)ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
ซื้อพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ขนาด 1.50x3 เมตร (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) ทรายถม,ทรายชุมพวง และดินถม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง