วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(สำนักปลัด) ทะเบียน งข-4319 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0005 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม (สายบลูสกายเชื่อมทางมอเตอร์เวย์) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 129 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างโครงการติดตั้งถังแชมเปญ บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 10 ติิดตั้งถังแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตรพร้อมฐานราก พร้อมป้ายประชาสัมสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (สายโรงเรียนนิคม5 เชื่อมซอย 4) ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม (หมู่ที่ 13 เชื่อมมอเตอร์เวย์) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 790 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (ซอยสามแยกมิตรภาพ2 - บ้านปิ่นทอง หมู่ที่ 14) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 790 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) หมายเลขครุภัณฑ์ 488-63-0055 และหมายเลขครุภัณฑ์ 488-63-0052 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกรางระบายน้ำ (กองช่าง) หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (คุ้มสี่แยกพัฒนา-แยกบ้านนายอำนวย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮขุดวางท่อเมนประปา(กองช่าง)หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (คุ้มอ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง