วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางคลองกระโดด (โดยทำการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส) หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้ (บริเวณคลองกระโดด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างโครงการขยายเขตไหล่ทางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนา-บ้านขนงพระเหนือ) หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 240x120 cm. จำนวน 1 ป้าย(สำนักปลัด)โครงการเด็กดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุการสาธิต(สำนักปลัด)โครงการเด็กดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถฟาร์มแทรกเตอร์ปรับเกลี่ยพื้นที่หมู่ที่ 3บ้านบุกระเฉด(บริเวณหน้าโรงแรมออซีซั่น)เชื่อมหมู่ที่ 14 (หน้าค่ายลูกเสือปากช่องแคมป์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ทะเบียน 85-7242 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 011-51-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๘-๒๘๑๒ นม.(กองสาธารณสุข)หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๘-๐๐๐๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กก. จำนวน 700 ถุงๆละ 115 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(สำนักปลัด)ชุดเอี้ยมแบบเต็มตัวพร้อมรองเท้าบูชแบบยาว(เบอร์42,43 อย่างละ 2 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง