วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2567
ซื้อตู้ควบคุมซัมเมอร์ 1.5HP หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม (คุ้มบ้านป้าเตี้ย) จำนวน 1 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อตู้ควบคุมซัมเมอร์ 1.5HP หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (คุ้มศาลาประชาคม) จำนวน 1 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อตู้ควบคุมซัมเมอร์ส 1.5HP แบบ 2 ชั้น หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (ถังหน้าโบสถ์) จำนวน 1 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อตู้ควบคุมซัมเมอร์ส 1.5HP แบบ 2 ชั้น หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (ถังโรงเรียน) จำนวน 1 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อตู้ควบคุมซัมเมอร์ส 1.5HP หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (ถังในวัดหนองผักแว่น) จำนวน 1 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อตู้ควบคุมซัมเมอร์ส 3HP 380V หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง (บ่อวัดขนงพระกลาง) จำนวน 1 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเป่าทำความสะอาดล้างบ่อบาดาลพร้อมยกซับเมิร์ส ขึ้น-ลง หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู คุ้มโรงเรียนบ้านหนองตะกู (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
จ้างเหมารถแบคโฮขุดวางท่อประปา (กองคลัง) หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (คุ้มหนองกรวด) ขนาด 50 แรงม้า และหมู่ที่ 15 บ้านหรัพย์ศรีมงคล (ซอยช่างต๋อย) ขนาด 50 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอื่น(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง