วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (วัสดุก่อสร้าง) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการทำที่จอดรถหน้าบ้านพักพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงกลาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อเจลล้างมือเพื่อใช้ในงานเลือกตั้ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  พ.ย. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๔ บ้านปิ่นทอง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำได้ (ซับเมิร์ช) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง