วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์(กองคลัง)หมายเลขทะเบียน คบษ-530นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการแม็คโค(กองช่าง)ขุดคลองน้ำ หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถแม็คโค(กองช่าง)ขุดซ่อมท่อประปา หมู่ 3 บ้านบุกระเฉด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ(บริเวณที่ทำการ อบต.ขนงพระ) ขนาด 4.00 x 9.00 เมตร ชายจำนวน 2 ห้องหญิงจำนวน 4 ห้อง รวมเป็น 6 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อจัดการศึกษาสำหรับของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล บริเวณคุ้มบ่อขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์หมายเลข 488-58-0018 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง