วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (บริเวณหน้าแรนโชว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขนงพระใต้ หมู่ที่ 2 (บริเวณบ้านนายสำราญถึงบ้านนางสาวละม่อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(คุ้มอ่างทอง) หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการ กองข่าง (โอนเพิ่ม)นายรณชัย ดอกดวน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอื่นงานประปา กองช่าง (โอนเพิ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดยุง โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก(สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(กองสาธารณสุขฯ)รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-5411 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข บริเวณซอยผู้ช่วยติ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง บริเวณซอยบ้านนายลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง บริเวณซอยบ้านนายประยูร-หนองครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง