วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)หมึกเครื่องถ่ายเอกสารCanon G-42 จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรถเกรดเดอร์ รถบดล้อเหล็กอัดแน่น และรถบรรทุกน้ำ ปรับเกลี่ยพร้อมบดอัดพื้นที่ถนนสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ บริเวณผัง 15 เชื่อมตำบลหนองสาหร่าย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างเหมาเป่าบ่อบาดาล(กองช่าง) หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถแบคโฮขุดวางท่อเมนประปา(กองช่าง) หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุจราจน(กองช่าง) กระจกโค้งมน จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (ซอยคุ้มพลเมืองดี) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (ซอยคุ้มพลเมืองดี) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการของบริหารส่วนตำบลขนงพระ
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอื่นๆ(กองช่าง) มิเตอร์น้ำ จำนวน 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอื่นๆ(กองช่าง) มิเตอร์น้ำ จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) ยาง Prime Coat จำนวน 1 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง