วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ต.ค. 2566
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ 10 บ้านตะเคียนทอง) (สำนักงานที่ดิน,สี่แยกคุ้มบ่อโยก,หนองหิน,คุ้มปตท) จำนวน 58 ต้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม (บริเวณโรงเรียนเขาจันทร์หอม-วัดถ้ำอิติปิโส) จำนวน 58 ต้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างช่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย(สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 630-65-004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุอื่น(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานโครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมระบายอากาศ ๒๔ นิ้ว จำนวน ๔ ตัว (กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2566
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ 3 บ้านบุกระเฉด (บริเวณวัดแก่งกลางดง - คุ้มทุ่งลี) (บริเวณถนนบ้านขนงพระเหนือ - คุ้มทุ่งลี) จำนวน 58 ต้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2566
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ 6 บ้านซับสวอง (ซอย 1),(ซอย 2),(ซอย 3),(ซอย 4),(ซอยประปา) จำนวน 58 ต้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง