วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2567
ซื้อตู้ควบคุมซัมเมอร์ส 3HP 380V หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง (บ่อวัดขนงพระกลาง) จำนวน 1 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเป่าทำความสะอาดล้างบ่อบาดาลพร้อมยกซับเมิร์ส ขึ้น-ลง หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู คุ้มโรงเรียนบ้านหนองตะกู (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
จ้างเหมารถแบคโฮขุดวางท่อประปา (กองคลัง) หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (คุ้มหนองกรวด) ขนาด 50 แรงม้า และหมู่ที่ 15 บ้านหรัพย์ศรีมงคล (ซอยช่างต๋อย) ขนาด 50 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอื่น(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2567
จ้างโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบโซล่าเซลล์) บริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6,หมู่ที่ 9,หมู่ที่ 13,หมู่ที่ 15 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2567
ซื้อซัมเมอร์ส 1.5 HP 16 ใบพัด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2567
ซื้อซัมเมอร์ส 1.5HP 20 ใบพัด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2567
ซื้อซัมเมอร์ส 3HP 380V จำนวน 1 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถพยาบาล(รถตู้)ทะเบียน งย - ๙๙๐๑ นม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๖๖-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง