วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 2/2566 (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านซับสวอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านขนงพระเหนือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างระกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างระกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองตะกู ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ 10 บ้านตะเคียนทอง) (สำนักงานที่ดิน,สี่แยกคุ้มบ่อโยก,หนองหิน,คุ้มปตท) จำนวน 58 ต้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม (บริเวณโรงเรียนเขาจันทร์หอม-วัดถ้ำอิติปิโส) จำนวน 58 ต้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างช่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย(สำนักปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 630-65-004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง