วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถแบคโฮ ขนาด ๑๓๐ แรงม้า(กองช่าง)ปรับเกลี่ยไหล่ทาง หมู่ที่ ๓ บ้านบุกระเฉด ขุดลอกทางระบายน้ำพร้อมวางท่อคสล. หมู่ ๑๑ บ้านโบนันซ่า และหมู่ที่ ๑๔ บ้านปิ่นทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถแบคโฮ ขนาด ๕๐ แรงม้า(กองช่าง)ขุดลอกรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านขนงพระใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกรางระบายน้ำ(กองช่าง) หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ บริเวณสามแยกบ้านป้าพลัย-สามแยกบ้านป้าสุวรรณ และ คุ้มคลองเสือ ซอยนายประสิทธิ์ จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถฟาร์มแทรกเตอร์(กองช่าง)ปรับเกลี่ยพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านบุกระเฉด หมู่ที่ ๑๑ บ้านโบนันซ่า และหมู่ที่ ๑๒ บ้านผาสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 15 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) หินคลุก จำนวน 295 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ศพด.บ้านขนงพระเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ศพด.บ้านซับสวอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ศพด.บ้านหนองตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง