วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายจารึก โตจันทึก ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายอานนท์ พิมพ์จันทึก ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายอำพล แสงอุทัย ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรื้อกระจกอลูมิเนียมพร้อมทำกุญแจบานสวิง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันศพด.บ้านซับสวอง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดขนงพระเหนือ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.ขนงพระ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (ถนนสายบ้านปิ่นทอง ถึง ปากช่องแคมป์) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (บริเวณสามแยกถนนนิคม - ซับพลู - สำนักสงฆ์ประดู่ทรงธรรม) ติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ จำนวน ๖๐ ต้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
29  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (บริเวณซอย 4 - บ้านนายชุ่ม ปู่หล่อ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง