องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 


กิจกรรมเดินขบวนงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง ประจำปี 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ได้เข้าร่วมจัดรถผลไม้เพื่อประชาสัมพันธ์งานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง ประจำปี 2561 เพื่อเผยแพร่ผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอปากช่อง สนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชน แสดงถึงความสามัคคีในองค์กร
2021-09-08
2021-03-10
2021-03-09
2021-03-09
2021-03-07
2021-03-06
2020-12-30
2020-12-25
2020-12-15
2020-12-09