องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]150
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด ซอยทุ่งลี ถึงปากช่องแคมป์ [ 3 เม.ย. 2563 ]15
3 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 31 ม.ค. 2562 ]147
4 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]129
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ครั้งที่ 1 /2550 [ 31 ก.ค. 2560 ]190
6 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้าย [ 9 ก.พ. 2558 ]149
7 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ 20 พ.ค. 2556 ]125
8 ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน [ 20 ก.ย. 2553 ]350
9 กลุ่มสตรีแม่บ้าน [ 28 เม.ย. 2552 ]323
10 Gov [ 30 พ.ย. 542 ]8
11 ดัชนีรวมประจำแฟ้ม [ 30 พ.ย. 542 ]169