องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
  ขอเชิญผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผ...[วันที่ 2023-05-30][ผู้อ่าน 1]
 
  โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชนเพื่อจัดเก็บราย...[วันที่ 2023-05-25][ผู้อ่าน 13]
 
  อบต.ขนงพระ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบล...[วันที่ 2023-05-19][ผู้อ่าน 18]
 
  การทำบัตรประจำตัวคนพิการ ใช้เอกสารดังนี้[วันที่ 2023-05-17][ผู้อ่าน 2]
 
  กิจกรรมงานสงกรานต์ 13 เมษายน 2566[วันที่ 2023-04-13][ผู้อ่าน 17]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ เปิดรับลงทะเบียนโครงกา...[วันที่ 2023-04-10][ผู้อ่าน 9]
 
  โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพี...[วันที่ 2023-03-30][ผู้อ่าน 32]
 
  พิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถมวัย ศู...[วันที่ 2023-03-24][ผู้อ่าน 36]
 
  โครงการมันไม่แคร์เพลี้ยแป้ง[วันที่ 2023-03-14][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลขนงพระ ประจำปีงบประม...[วันที่ 2023-03-03][ผู้อ่าน 40]
 
  ขอเชิญร่วม แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภ...[วันที่ 2023-03-03][ผู้อ่าน 49]
 
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินแล...[วันที่ 2023-02-23][ผู้อ่าน 28]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25