องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
  ขอเชิญชวนร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้...[วันที่ 2022-05-02][ผู้อ่าน 9]
 
  ลงพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือน เมษายน และสานต่อ...[วันที่ 2022-04-07][ผู้อ่าน 22]
 
  ร่วมกิจกรรม "ขนงพระโฉมใหม่ ร่วมใจไม่โกง"[วันที่ 2022-03-31][ผู้อ่าน 31]
 
  ลงพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือน มีนาคม [วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 21]
 
  ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ชุดตรวจโควิด-19 ให้แก่...[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 21]
 
  การประชุมสภา วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี ...[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 28]
 
  นโยบายขนงพระโฉมใหม่ "งดรับ งดให้" ของขวัญละของกำนั...[วันที่ 2022-02-09][ผู้อ่าน 39]
 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1[วันที่ 2022-02-02][ผู้อ่าน 99]
 
  โครงการป้องกันการจมน้ำ [วันที่ 2021-09-08][ผู้อ่าน 164]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนปร...[วันที่ 2021-03-10][ผู้อ่าน 396]
 
  ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้าน ที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภ...[วันที่ 2021-03-09][ผู้อ่าน 354]
 
  ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาแก้ปัญหาความเดือดร้อน[วันที่ 2021-03-09][ผู้อ่าน 337]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22