องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
  โครงการเด็กขนงพระ เล่นน้ำได้ ไม่จมน้ำ ให้กับนักเรี...[วันที่ 2018-09-05][ผู้อ่าน 388]
 
  การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน...[วันที่ 2018-08-30][ผู้อ่าน 353]
 
  โครงการตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่อ...[วันที่ 2018-08-27][ผู้อ่าน 346]
 
  อบรมกฎหมายเบื้องต้น 2562[วันที่ 2018-08-24][ผู้อ่าน 86]
 
  โครงการ เยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมา...[วันที่ 2018-08-16][ผู้อ่าน 340]
 
  ปฏิบัติการภารกิจมอบเครื่องสัฆทานพระราชทาน ณ วัดซับ...[วันที่ 2018-08-15][ผู้อ่าน 418]
 
  โครงการรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day วันที่ ๑...[วันที่ 2018-08-15][ผู้อ่าน 315]
 
  โครงการฝึกอบรมดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราช...[วันที่ 2018-08-14][ผู้อ่าน 502]
 
  โครงการเสริมสร้างและแก้ไขปัญหาความรุนแรงอันเกิดจาก...[วันที่ 2018-08-08][ผู้อ่าน 281]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ สมัยสามัญ สมั...[วันที่ 2018-08-07][ผู้อ่าน 305]
 
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน...[วันที่ 2018-08-04][ผู้อ่าน 320]
 
  โครงการตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่อ...[วันที่ 2018-08-03][ผู้อ่าน 306]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21