องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ...[วันที่ 2020-09-01][ผู้อ่าน 28]
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี256...[วันที่ 2020-08-31][ผู้อ่าน 206]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขนงพระ เรื่อง ขอขยา...[วันที่ 2020-08-28][ผู้อ่าน 183]
 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ...[วันที่ 2020-08-17][ผู้อ่าน 17]
 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ...[วันที่ 2020-08-10][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลข...[วันที่ 2020-08-03][ผู้อ่าน 18]
 
  ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี...[วันที่ 2020-06-30][ผู้อ่าน 17]
 
  #องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ #มีตู้ปันสุขแล้วนะ[วันที่ 2020-05-20][ผู้อ่าน 245]
 
  โครงการ Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความม...[วันที่ 2020-05-14][ผู้อ่าน 289]
 
  วันที่5​ พฤษภาคม​2563 เวลา​ 10.0...[วันที่ 2020-05-05][ผู้อ่าน 219]
 
  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี 2563[วันที่ 2020-05-05][ผู้อ่าน 229]
 
  รับมอบอุปกรณ์งานกู้ชีพ[วันที่ 2020-04-10][ผู้อ่าน 15]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21