องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง จังหวัดสุรินทร์


องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อศึกษาการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ( อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
2021-09-08
2021-03-10
2021-03-09
2021-03-09
2021-03-07
2021-03-06
2020-12-30
2020-12-25
2020-12-15
2020-12-09