องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561


งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน สำนักปลัด ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลรักษาสุขภาพ และเป็นการให้กำลังใจผู้สูงอายุในการดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า โดยได้รับเกียรติจาก นายเกียรตินิยม ขวัญใจพุทธิศา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ เป็นประธานกล่าวเปิดงานด้วย
2021-09-08
2021-03-10
2021-03-09
2021-03-09
2021-03-07
2021-03-06
2020-12-30
2020-12-25
2020-12-15
2020-12-09