องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 


ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑


องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ นำโดยนายเกียรตินิยม ขวัญใจพุทธิศา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างและชาวบ้านในตำบลขนงพระ ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษาวัดในตำบลขนงพระ เพื่อเป็นพุทธบูชาต่อไป
2021-09-08
2021-03-10
2021-03-09
2021-03-09
2021-03-07
2021-03-06
2020-12-30
2020-12-25
2020-12-15
2020-12-09