องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 


วันที่5​ พฤษภาคม​2563 เวลา​ 10.00 น.​คณะ​ผู้บริหาร​ข้าราชการ​และ​พนักงาน​ อบต.ขนงพระร่วมปลูกต้นไม้บริเวณ​หน้าสำนักงานเนื่องในวันต้นไม้ประจำป


2021-09-08
2021-03-10
2021-03-09
2021-03-09
2021-03-07
2021-03-06
2020-12-30
2020-12-25
2020-12-15
2020-12-09