องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 


#องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ #มีตู้ปันสุขแล้วนะ


#องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ #มีตู้ปันสุขแล้วนะ 📍 #ตู้ปันสุขจุดปันรัก #ม่าม่า #ไข่ #ขนม #ฟักทอง #ขนมฝักบัว #ยานวด #ยาแก้ไอ #ยาพาราฯ พร้อมแบ่งปัน "ตู้ปันสุข หรือตู้แบ่งปัน ที่เป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีระหว่างกัน คนที่มีศักยภาพก็นำของมา บริจาคช่วยเหลือกัน หลายอย่างต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน และเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรม การเผื่อแผ่แบ่งปัน ความรัก ความสามัคคี ในตำบลขนงพระ" 🎊🎁#เชิญทุกท่านมาแบ่งปันรัก ได้ที่ อบต.ขนงพระ
2021-09-08
2021-03-10
2021-03-09
2021-03-09
2021-03-07
2021-03-06
2020-12-30
2020-12-25
2020-12-15
2020-12-09