องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันการจมน้ำ


โครงการป้องกันการจมน้ำ วันที่ 8 กันยายน 2564 เป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ อสม. ผู้นำชุมชน จิตอาสา และประชาชนทั่วไป จำนวน 25 คน มีกิจกรรมดังนี้ 1.บรรยายให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันการจมน้ำในเด็กเล็กช่วงปิดเทอม / สถานการ์กทรจมน้ำในพื้นที่ตำบลขนงพระ 2.การช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) 3.การช่วยเหลือคนตกน้ำ(ตะโกน/โยน/ยื่น) หมายเหตุว่า การอบรมเป็นไปตามมาตราการโควิด 19
2022-08-01
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-30
2022-06-24
2022-06-20
2022-06-20
2022-06-20