องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันการจมน้ำ


โครงการป้องกันการจมน้ำ
วันที่ 8 กันยายน 2564

เป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ อสม. ผู้นำชุมชน จิตอาสา และประชาชนทั่วไป จำนวน 25 คน มีกิจกรรมดังนี้
1.บรรยายให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันการจมน้ำในเด็กเล็กช่วงปิดเทอม / สถานการ์กทรจมน้ำในพื้นที่ตำบลขนงพระ
2.การช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)
3.การช่วยเหลือคนตกน้ำ(ตะโกน/โยน/ยื่น)

หมายเหตุว่า การอบรมเป็นไปตามมาตราการโควิด 19 

2021-09-08
2021-03-10
2021-03-09
2021-03-09
2021-03-07
2021-03-06
2020-12-30
2020-12-25
2020-12-15
2020-12-09