องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 


ร่วมกิจกรรม "ขนงพระโฉมใหม่ ร่วมใจไม่โกง"


เมื่อวันที่ 31 มีนาคม  2565 นายกปะกองแก้ว ประทุมทิพย์ นายก อบต.ขนงพระ พร้อมด้วย นายสนั่น หลุยจันทึก  รองนายกฯ​  นายคะนอง ทองเทพ รองนายก ฯ นำทีมพนักงานลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ทุกประเภท ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ เข้าร่วมกิจกรรม "ขนงพระโฉมใหม่ ร่วมใจไม่โกง"

เป็นโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ทุกประเภท ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ได้ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสมีวัฒนธรรมและค่านิยมที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน

2022-08-01
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-30
2022-06-24
2022-06-20
2022-06-20
2022-06-20