องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 


ขอเชิญชวนร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ขอเชิญชวนร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยแบบสำรวจออนไลน์ (Google Form) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
#ขนงพระโฉมใหม่
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม....
เบอร์โทรสำนักงาน 044-002206 
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
E- MAIL : KHANONGPRA@GMAIL.COM

2022-06-30
2022-06-24
2022-06-20
2022-06-20
2022-06-20
2022-05-02
2022-04-07
2022-03-31
2022-03-10
2022-03-08