องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 


สวนทิวไผ่งาม แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร หมู่ 9 ตำบลขนงพระ


สวนทิวไผ่งาม  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร นายสุพล โพดเฟื่อง
บ้านเลขที่ 122 หมู่บ้านเขาจันทร์หอม ม.9 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โดยมีกิจกรรมด้านการเกษตรที่น่าสนใจ ดังนี้
1. การปลูกไผ่ซางหม่น (ไผ่ประเภทขายลำ)
2. การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน
ปัจจุบันเปิดให้ผู้สนใจ คณะนักเรียน และหน่วยงานต่างๆ สามารถเข้ามาศึกษาความรู้ตลอดทั้งปี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในการทำเกษตรในพื้นที่ตามความเหมาะสม นอกจากนี้สวนทิวไผ่งามยังมีการจำหน่ายปุ๋ยจากมูลไส้เดือน มีทั้งแบบบรรจุถุงขนาดเล็ก 1 kg 5 kg และบรรจุกระสอบขนาด 10 kg ราคาจำหน่ายแบบปลีก 20 บาท/kg และราคาแบบส่งจะขึ้นกับปริมาณการสั่งซื้อ

เบอร์โทรศัพท์ 098-1985528

Facebook สุพล สวนทิวไผ่งาม

พิกัดที่ตั้ง https://goo.gl/maps/e8ebAVRM6VhuRwQ89

 

2022-11-25
2022-11-08
2022-10-07
2022-09-16
2022-08-19
2022-08-01
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-06
2022-07-04