องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 

 

 

 


อบต.ขนงพระ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลบ้านใหม่ “ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิริ


***ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา “ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” ให้กับพนักงานข้าราชการเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566

2023-09-14
2023-09-13
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-08
2023-09-08
2023-09-01
2023-08-30
2023-08-29
2023-08-12