องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 

 

 

 


โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชนเพื่อจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2566


โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชนเพื่อจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2566

เพื่อความสะดวกแก่ประชาชน ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

ได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้สำหรับบริการประชาชน เพื่อการเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 

ไว้สำหรับบริการประชาชนที่ไม่สะดวกในการเดินทาง มายังองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

จึงได้มีการจัดตารางและสถานที่ตามวันเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณสูงค่ะ

 

2023-09-14
2023-09-13
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-08
2023-09-08
2023-09-01
2023-08-30
2023-08-29
2023-08-12