องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
กองช่าง

นายสุภชัย เพ็ชร์นอก


ผู้อำนวยการกองช่าง


หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ว่าง

นายสิทธิศักดิ์  วีระบัน

นายสมเดช  พรมจันทึก

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

 

นางสาวเมทินี  เหวิจิตร

นายชัยวัฒน์ ข้าวหอม

นายอัชนัย  ศีลา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


 

นางสาวศิริลักษณ์  วิงไธสง

นายหนึ่ง  ญาติจันทึก

นางสาวอำไพร  เที่ยงบุตร

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

 
นายประพันธ์  เกลี้ยงสูงเนิน
นายเทเวช  อินสุข
 
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป