องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแผนป้องกัน
การทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ 2562
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบ
ประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานส่วนตาบล
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
 
แผนตรวจสอบภายในระยะยาว 2563-2565
ตรวจสอบภายใน 2563
ตรวจสอบภายใน 2564
ตรวจสอบภายใน 2565
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2552
Updated 06 May 2020
ผลิตภัณฑ์ตำบลขนงพระ

 

ผลิตภัณฑ์ ไร่วนกุล

 
 
               รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 
               ชาดาวอินคา ถั่วเขียวพอกหน้า
แปรรูปผลไม้
               สถานที่จำหน่าย
               ไร่วนกุล
               บ้านเลขที่ 30/1 หมู่ 6 บ้านซับสวอง
ตำบลขนงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
               ติดต่อ : นางสายจิต สุวรรณกุล
 
 
               โทร : -
 
 
               Facebook :
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ ฟาร์มคุณปลื้ม
 
 
               รายละเอียดผลิตภัณฑ์

               สบู่ สบู่เหลว โลชั่น จากนมโค
               สถานที่จำหน่าย
               ฟาร์มคุณปลื้ม
               เลขที่ 201 หมู่ 6 ตำบลขนงพระ
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
               ติดต่อ : คุณปิ๊ก
               โทร : 081-842-5654
 
 
               Facebook :
 
 
 


ผลิตภัณฑ์ บ้านรับตะวัน
               รายละเอียดผลิตภัณฑ์
               สบู่น้ำนมแพะ กระเป๋าหนังเย็บมือ
               สถานที่จำหน่าย
               บ้านรับตะวัน
               บ้านเลขที่  369 หมู่  6  บ้านซับสวอง
ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
               ติดต่อ :
               โทร :
 
แหนมเห็ดคุณน้ำผึ้ง
 
 

              รายละเอียดผลิตภัณฑ์

              แหนมเห็ด 3 อย่างเพื่อสุขภาพ

              สถานที่จำหน่าย

              บ้านเลขที่  5/2  หมู่ 14  บ้านปิ่นทอง
ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

              ติดต่อ : นางน้ำผึ้ง บุญส่ง


 
     
     
น้ำพริกเจ๊หมี    
               รายละเอียดผลิตภัณฑ์
               น้ำพริกตาแดง น้ำพริกนรก น้ำพริกเผา
               สถานที่จำหน่าย
               บ้านเลขที่ 143/2 หมู่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
               ติดต่อ : คุณศศิรัตน์  ศรีอินทร์
               โทร : 098-8387722
   
     
ระหัดวิดน้ำ    
             รายละเอียดผลิตภัณฑ์
             ระหัดวิดน้ำ ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่
             สถานที่จำหน่าย
             บ้านเลขที่ 106 หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้
ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
             ติดต่อ : ลุงอ่ำ เชื้อจันทึก
             โทร : 062-1383929

 

 
ผักอินทรีย์ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
   
             รายละเอียดผลิตภัณฑ์
             ผักอินทรีย์ ปลอดสาร ชาวบ้านปลูกเอง
             สถานที่จำหน่าย
             ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ
ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
              ติดต่อ : ผู้ใหญ่ประดิษฐ์ พรมจันทึก
              โทร : 092-7193878
   
     
น้ำมนต์ หมูลั่น    
               รายละเอียดผลิตภัณฑ์
               แคปหมูติดมัน น้ำมันหมูแท้ 100%
               สถานที่จำหน่าย

               บ้านเลขที่ 98 หมู่ 7 บ้านหนองผักแว่น
ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
               ติดต่อ : คุณธัญญารัตน์  คราจันทึก
               โทร : 093-4679336

   
     
น้องขิง น้ำหม่อน
   
               รายละเอียดผลิตภัณฑ์
               น้ำหม่อน น้ำเสาวรส แยมหม่อน
แยมเสาวรส

               สถานที่จำหน่าย
               บ้านเลขที่ หมู่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล
ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
               ติดต่อ : คุณหัษวรรณ พงษ์วันเพ็ญ
               โทร : 087-4086513,063-4197946
   
     
ไข่นกกระทา ลุงนิยม
   
                รายละเอียดผลิตภัณฑ์
                น้ำอ้อยคั้นสด ไข่นกกระทาสด
ไข่เค็มนกกระทา ไข่นกกระทาต้ม

                สถานที่จำหน่าย หมู่ 7 บ้านหนองผักแว่น
 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
                ติดต่อ : ลุงนิยม
                โทร : 081-8144975
 
 
กล้วยฉาบ
   
                รายละเอียดผลิตภัณฑ์
                กล้วยฉาบ กล้วยสามรส
                สถานที่จำหน่าย
                บ้านเลขที่
                ติดต่อ :
                โทร :
   
     
     
ปุ๋ยมูลไส้เดือน NC ฟาร์ม
   
                 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
                 ปุ๋ยมูลไส้เดือน น้ำมูลไส้เดือน ไส้เดือน
                 สถานที่จำหน่าย
                 บ้านเลขที่
                 ติดต่อ : อาจารย์ชูชัย นิลสันเทียะ
                 โทร : 081-2640915
   
     
นมสดมะพร้าวน้ำหอม

 

 
                 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
                 นมสดมะพร้าวน้ำหอม 100%
ผลิตภัณฑ์จากสวนลุงโทน เช่นมะพร้าวน้ำหอม
กล้วยหอม
                 สถานที่่จำหน่าย
                 บ้านเลขที่ -
                 ติดต่อ : คุณไอรดา ฟื้นชมภู
                 โทร : 084-4605494

 

 
     
 ตะกร้าสาน

 

 
                 รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

 
                ตะกร้าสานจากฝีมือชาวบ้าน
                สถานที่จำหน่าย
                บ้านเลขที่ 88/2 หมู่ 7 บ้านหนองผักแว่น
ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
                ติดต่อ : คุณพชรปรียา พงค์วีรอรุณ
                โทร :
   
     
นมสด เลิศประไพฟาร์ม
   
รายละเอียดผลิตภัณฑ
                นมโคสดแท้ 100 % ผลิตและจัดจำหน่ายเอง
                สถานที่จำหน่าย
                เลิศประไพฟาร์ม   หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้
ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
                ติดต่อ : -
                โทร :
   
     
พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า    
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
                  พรมเช็ดเท้า ผลิตโดยกลุ่มเย็บผ้า
หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ
                  สถานที่จำหน่าย
                  บ้านเลขที่  หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ
ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                  ติดต่อ :
                  โทร :