องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส ม.9(8)
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 9 ก.ค. 2561 ]165
2 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560 [ 28 ก.ย. 2560 ]229
3 ประกาศ เจตจำนงในการบริหารงานด้านการป้องกันทุจริตและความโปร่งใส [ 23 มี.ค. 2560 ]171
4 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ( LPA ) [ 12 ก.ค. 2559 ]207