องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
เอกสาร/สื่อนำเสนอ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ใบงานที่ 1 เรื่อง การเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2561 ]132
2 ใบงานที่ 2 เรื่อง การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2561 ]115
3 ใบงานที่ 3 เรื่อง การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2561 ]128
4 ใบงานที่ 5 เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2561 ]148
5 ใบงานที่ 7 เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆ ในท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2561 ]105
6 ใบงานที่ 8 เรื่อง การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2561 ]218
7 ใบงานที่ 9 เรื่อง การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2561 ]200