องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานของ-อปท. [ 24 เม.ย. 2565 ]57
2 คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ( อพ.สธ.) [ 1 เม.ย. 2564 ]162
3 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 31 มี.ค. 2564 ]121
4 มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน [ 15 ก.พ. 2564 ]125
5 มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น [ 15 ก.พ. 2564 ]117
6 มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน [ 29 ม.ค. 2564 ]120
7 คู่มือด้านการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 25 ม.ค. 2564 ]115
8 คู่มือ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดําเนินการ เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม [ 15 ม.ค. 2564 ]118
9 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 ม.ค. 2564 ]113
10 คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 3 พ.ย. 2563 ]116
11 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 27 ต.ค. 2563 ]116
12 คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชน [ 6 ต.ค. 2563 ]117
13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 24 มิ.ย. 2563 ]121
14 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 24 มิ.ย. 2563 ]127
15 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 17 มิ.ย. 2563 ]117