องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ควบคุมภายใน


รายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
รายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2564
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ