องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 

 

 

ควบคุมภายใน


รายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ