องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2565 สขร1 ประจำเดือน มีนาคม 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบงบประมาณปี 2565 สขร1 ประจำเดือน มีนาคม 2565

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 25 เม.ย. 2565
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ