องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ


แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 16 มิ.ย. 2565
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ