องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ตารางปปช.01 โครงการก่อร้างถนนคอนกรีตเสริมเห็ก หมู่ 10 บ้านตะเคียนทอง (ซอยบ้านนายมานพ - ชอยบ้านผู้ใหญ่ส่ง)

    รายละเอียดข่าว

ตารางปปช.01 โครงการก่อร้างถนนคอนกรีตเสริมเห็ก หมู่ 10 บ้านตะเคียนทอง (ซอยบ้านนายมานพ - ชอยบ้านผู้ใหญ่ส่ง)    เอกสารประกอบ

ตารางปปช.01 โครงการก่อร้างถนนคอนกรีตเสริมเห็ก หมู่ 10 บ้านตะเคียนทอง (ซอยบ้านนายมานพ - ชอยบ้านผู้ใหญ่ส่ง)
 
   
    วันที่ลงข่าว
: 28 เม.ย. 2564
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ