องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์


มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2562
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ